Tevékenységünk

Az Eleven Európa Egyesület tevékenysége

A felvázolt célok érdekében az Egyesület felvállalja, hogy segíti a fiatal és ifjú korosztály helyi érdekeinek feltárását, közvetítését és képviseletét, szerepet vállal a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, valamint a fiatalok eredményes, mozgalmas, és életképes jövőjének érdekében lehetőségeket ajánl és biztosít helyi- és nemzetközi vonalon történő hasznos élettapasztalat megszerzésére. Egyik fő profilja különféle szakképzési programok (pl. Leonardo program- Tempus), cseretáborok (pl. Fiatalok lendületben – Mobilitas), civilszolgálati együttműködések, életpályára felkészítő előadások, találkozók szervezése, lebonyolítása, továbbá egy nagyon hatékony pályázat figyelő és közvetítői munka, melynek során minél több fiatalnak sikeres pályázati részvételt biztosít. Megalapozza számukra az önállósodást, igyekszik megtapasztaltatni a mindennapi élet apró sikereinek örömét. Az Egyesület tevékenységi körébe tartozik a fiatalok és fiatal felnőttek nem-formális személyiségfejlesztése, képzése hazai és nemzetközi környezetben. Ezt ifjúsági cserék, kortárssegítő- és ifjúsági vezetőképző tréningek, nyári táborok és tematikus hétvégék szervezésével, valamint a fejlődéssel, tanulással egybekötött önkéntesség támogatásával és népszerűsítésével igyekszik elérni.

Tevékenység, szolgáltatások részletezése:

Ifjúsági információspont
(Ennek eléréséhez nyilván szükség lesz a későbbiekben a hivatkozott programokat meghirdető más egyesületekkel való partnerségre, illetve önkormányzati és/vagy egyházi ill. egyéb közreműködésre, pályázati segítségre.). :

 • eurodesk,
 • Fiatalok Lendületben Program,
 • pályázatok,
 • továbbtanulás,
 • kultúra, művészet,
 • klubok, szakkörök,
 • „egészséges életmód” fórum,
 • térképek, menetrendek, utazás,
 • közérdekű hivatalok, ügyfélfogadás, információk,
 • más alapítványok, egyesületek, civil szervezetek,
 • ifjúsági szálláshelyek, albérletek (infó gyűjtés, későbbiekben igény szerint közreműködés ezen tevékenységi körű cégekkel),
 • segítő szervezetek, intézmények,
 • képzések, átképzések, tanfolyamok, (Munkaügyi Központoktól illetve felé segítség”híd”),
 • szabadidő, sport, kirándulás,
 • diákmunka vállalás általános szabályai (későbbiekben esetleg diákmunkát szervezünk),
 • diákmunkával foglalkozó szervezetek elérhetőségei,
 • külföldi munkalehetőségek,
 • önkéntesség itthon és külföldön,

és minden más, ami érdekes lehet a fiatalok számára!

Európai mobilitási lehetőségek:

Pályázat figyelés!!! EU-s és magyarországi ifjúsági témakörökben kiírt pályázatok nyomon követése, népszerűsítése, elnyerése az egyesületi tagok számára.
Szoros pályázati együttműködés az alapító tagok közt szereplő német állampolgárok által Berlinben, Londonban és Bécsben működtetett szervezetekkel (elsősorban a Leonardo-programok, de más egyéb európai képzési programok szervezése kapcsán)

Önkéntességi munkák szervezése

Helyszín: Budapest, országos, nemzetközi önkéntes tevékenység (fogadó és küldő szervezetként)
(lsd. még Mobilitas EVS)

Táboroztatás: nemzetközi és belföldi helyszíneken (EU és egyéb pályázatokon keresztül)

Tanácsadás: felkért szakember „pártoló tagok”, szimpatizánsok közreműködésével

 • Életvezetési Tanácsadás (16-25 év) – Munkaerő-piaci és pályaorientációs tanácsadás
 • Jogi tanácsadás, diák- és gyermekjogi szolgálatot, diákvezetők képzése, diákok és   fiatalok  érdekképviselete
 • Egészséges életmód, drogprevenció

Diáktanya: általános és középiskolás korosztálynak (elsősorban kis-és nagykamaszoknak)

Szolgáltatásai (a tervezettek szerint egy erre alkalmas ingatlan pályázati úton történt elnyerése, vagy egyéb felajánlása (önkormányzati/egyházi (?), jutányos bérlése után):

 • csocsó
 • dumasarok
 • sajtó-kuckó
 • barátváró
 • készségfejlesztő játékok
 • társasjátékok
 • zenehallgatás
 • kreatívsarok
 • rendezvények: Csevegő Klub: beszélgetés és játékok segítségével önismereti tréning.
  más intézmények tanulóinak, és más véleményeknek megismerése (= diszkussziós kultúra, vitafórum),
  egyéni és közösségi kompetenciafejlesztő, valamint értékmegőrző- és teremtő szabadidős komplex programok
 • filmklub: nem csak a „kötelező”, hanem melegen, hidegen, komolyan vagy komolytalanul ajánlott filmekből, igény esetén utána vitafórummal

Foglalkoztatási információs pont:

 • diákmunka lehetőségek
 • munkalehetőségek pályakezdőknek
 • alkalmi munkavállalás lehetőségei
 • Start kártya v. későbbiekben ehhez hasonló kedvezmények – első munkahely
 • önéletrajz készítés

Amatőr művészek számára bemutatkozási lehetőségek teremtése
Kiállítások, koncertek, bemutatók szervezése, lebonyolítása, de legalább ajánlása (információ áramoltatás)