Fodrász és szakács/pincér fiatalok szakmai gyakorlata

Egyesületünk koordinálásával Erasmus+ pályázat keretén belüli Európai Unió által támogatott szakmai gyakorlatra nyílt lehetősége partneriskoláink diákjainak.

Az idei tanévben mindösszesen 30 diák utazhat Spanyolországba és Németországba szakképzési mobilitásra.

A program keretén belül eddig tíz fodrász tanuló (a gödöllői Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskolából) valamint tíz szakács illetve pincér tanuló (a budapesti Giorgio Perlasca Vendéglátó Ipari Szakközépiskolából) gyakorolhatta a szakma fortélyait Berlinben.

Az áprilisi 3 hét alatt a Fiatalok elsősorban személyiségükben fejlődhettek, hiszen valamennyien most először dolgoztak külföldön, többen első alkalommal szakadtak ki hosszabb időre a szülői házból, valamint a megszokott környezetükből.

A projektben közreműködő fogadó fél egy európai szakképzési projekteket szervező intézmény (Gesellschaft für Europa – www.europabildung.org), aki a magyar diákok elhelyezését és szakmai mentorálását volt hivatott biztosítani. Az idei év szerencséje, hogy a német félnél egy magyar önkéntes is dolgozik jelenleg, aki nagy segítséget jelentett a csoport berlini életének szervezésében.

A szakmai munkahelyek a fogadó fél partnercégei voltak: berlini kisebb-nagyobb fodrász szalonok, üzemi konyhák, éttermek valamint szállodák. A diákok általában kettesével kerültek egy-egy fogadó céghez, ahol különböző műszakokban dolgoztak napi 7 órát, ahol az itthon inkább csak elméletben tanultakat gyakorlati szinten is elmélyíthették, csiszolhatták tudásukat, összehasonlíthatták a hazai és kinti módszereket. Mind a munkahelyek sokfélesége, mind a diákok személyiség- és szakmai tudásbeli különbözősége ahhoz vezetett, hogy a gyakorlati élmények értékelése nagyon színessé vált: a pozitív és negatív élmények, azok megélése és a konzekvenciák levonása sokféleképpen tükröződött valamennyi egyéni és egyedi beszámolóban (aminek elkészítése minden résztvevő számára a program alapkövetelménye volt.)

A két iskola diákjainak egy közös szálláshelyet foglaltak le, ahol 1-2 nap után egy emberileg színes, vidám csapat kovácsolódott a húsz diák és az őket kísérő két pedagógusból. Életüket jól szervezetten hangolták össze a város, a munkahelyek és a szállás adta lehetőségekkel:. Munkaidőn kívüli közös és kisebb-nagyobb csoportos szabadidős programokat szerveztek: részben a város kulturális értékeinek felfedezésével, a hangulatos helyek felkeresésével töltötték idejüket, de szívesen „bandáztak” a csak általuk lakott szállón is, ahol munkaidőn kívüli, csereüzleten alapuló „extra” szakmai gyakorlatot is szerveztek maguknak: pl. a fodrászok egy-egy új frizuráért cserébe meleg ételt kaphattak szakács lakótársaiktól.

Az azonos életkornak, a hasonló érdeklődési körnek, vagy csupán hasonulni tudó jó kedvnek és életvidám fiatalságnak, valamint a két kísérőtanár egymást jól kiegészítő, „összedolgozó” szándékának következtében a 3 héten túlmutató, új barátságok szövődtek mind a diákok, mind a tanárok között is.

A programról készített résztvevői beszámolók közül néhányat honlapunkon is megjelenítünk.
(Formai követelményként megjegyezzük, hogy jelen közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.)

Szécsényi Anna, MISZKI berlini szakmai gyakorlati beszámolója
Murvai Barbara beszámolója a berlini szakmai gyakorlatról
Friesz Benedek szakmai gyakorlat beszámolója, Berlin
Oravetz Ádám Bálint szakmai gyakorlat beszámolója, Berlin
Fodrász csoport tanári beszámoló
Vendéglátóipari csoport tanári beszámoló