Ifjúsági cserék/aktivitások

Támogatott ifjúsági projektek a „Fiatalok lendületben” EU-programsorozat keretén belül, a magyar nemzeti iroda (Mobilitás) pályázati lehetőségeire alapozva (lsd. Fiatalok Európáért alprogram: http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/flp01) .

A. Ifjúsági (csere)találkozók :
Különböző ország fiataljai (13-25,esetleg -30 éves korosztály) találkoznak egy bizonyos időre (6-21 napra) egy helyszínen (általában folytatásos/visszahívásos alapon valamennyi résztvevő országban) egy bizonyos általuk (illetve a résztvevő országok valamelyikének ötlete alapján) kiválasztott téma feldolgozásának céljából. A találkozókon tapasztalatcserékre, a kölcsönös (elő)ítéletek lebontására van lehetőség. A projektek célja, hogy a Fiataloknak illetve fiatal felnőtteknek tere és ideje lehessen egymás (országának, kultúrájának, szokásainak…) megismerésére.

B. Ifjúsági kezdeményezések:
A lényeges különbség az „A” ponthoz, hogy nem kell feltétlenül külföldi fiatalokat bevonni, hazai ifjúsági csoportokkal is pályázható. Korosztály: 16-30 év.

Részletesebben: lsd a Fiatalok Európáért alprogramon belül, fentebb, illetve természetesen – mint bármelyik más témával kapcsolatban – kérdésekre válaszolunk.

info@eleveneuropa.hu